RENEW ROADTAX & INSURANS MYEG

RENEW ROADTAX & INSURANS MYEG

Thursday, 19 May 2016

Apakah yang dimaksudkan dengan “DISKAUN TANPA TUNTUTAN” (NCD)?

Apakah yang dimaksudkan dengan “DISKAUN TANPA TUNTUTAN” (NCD)?


Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) diberikan kepada pemegang polisi apabila pembaharuan polisi insurans motor sekiranya tiada tuntutan dibuat terhadap polisi anda dalam liputan 12 bulan. Sebaik sahaja anda telah membuat tuntutan ke atas insurans motor maka NCD akan dirampas dan jatuh kembali ke 0%.


No comments:

Post a Comment